Garantier

JG’s HusvagnarBegagnat garanti

Garantin utfärdas av JG’s Husvagnar AB och ingår vid köp av begagnad husvagn el. husbil om inte annat anges. Garantin är personlig och upphör därför att gälla om vagnen el. bilen byter ägare.

Leveransservice

Alla våra begagnade objekt som omfattas av garanti, om inte annat anges, genomgår ett omfattande test innan leverans till kund. Reparationsobjekt leveransservas inte.
Vilka objekt som omfattas av garanti kan läsas under ”Hur lång är garanti-perioden?”

Vi kontrollerar bland annat:

  • Värmeinstallationer innefattande funktion på gas, el (om tillgängligt) och tillhörande cirkulationssystem.
  • Kylskåpets funktion på gas och el-drift (drift på 12V endast i särskilda fall).
  • Chassi, kaross och tillhörande utvändigt fackmässigt installerad extrautrustning.
  • Gasolinstallationer, elinstallationer, elektronik, batterier och diverse invändig fackmässigt installerad extrautrustning.
  • Kontrollbesiktigad.
  • Fukttestad och gasoltestad.

Vad täcks av garantin?

Garantin är en funktionsgaranti som ersätter plötsligt uppkomna mekaniska- och elektriska fel under garanti-perioden. Den omfattar reparation av fel på följande specificerade delar inklusive arbete: Värmesystem, kyl och frys, gasolförsörjning, el- och elektronik-installationer (ej givare för färsk och spillvatten), spis, ugn, toalett, vattensystem, bromssystem och trafikbelysning.

Vad täcks inte av garantin?

Garantin omfattar inte delar som är en del av normalt underhåll och service, som tex. vattenkranar (läckage), frostskador, lampor, däck, batteri eller inredningsdetaljer som behöver justeras (överskåp, dörrar mm). Garantin omfattar inte TV, parabol och larm. Fel som uppstår på grund av felaktig el. oaktsam hantering täcks inte av garantin. Felaktigt handhavande eller att delen är av normalt slitage är exempel på detta.

Hur åberopar jag garantin?

En reklamation skall anmälas omgående till oss eller av oss anvisad verkstad men inte någon annan part. Vi tar inte ut någon avgift för felsökning, men om felet inte täcks av garantin kommer du innan åtgärd påbörjas att få information om att detta inte täcks av garantin.

Hur lång är garanti-perioden?

Garanti-perioden på begagnade objekt som inte är äldre än 15 år är 3 månader. På objekt som inte är äldre än 5 år så är garanti-perioden 6 månader. Garantin börjar att gälla vid leveransdatum/ägarbyte. Ovanstående gäller om inte annat anges. På objekt äldre än 15 år följer 1 månads trafiksäkerhetsgaranti. Objektets ålder räknas från ”datum 1a gång i trafik” från bilregistret (detta gäller inte för importerade objekt). Vissa objekt klassas som reparationsobjekt som då inte omfattas någon garanti alls.

PDF Dokument: JGs-Begagnat-garanti.pdf (ver 1.1)

Ovanstående gäller för objekt levererade fr.o.m. 2022-06-01. Villkoren gäller tills vidare och kan komma att uppdateras. Tidigare versioner upphör att gälla från och med ovanstående datum.

Ver 1.1, 2022-06-01