Elmia Husvagn Husbil 2020 ställs in

Efter det att Caravan Salon i Düsseldorf flyttats fram en vecka kom den att kollidera med mässan i Elmia och därutöver påverkas alla större arrangemang av situationen med corona. Nu ställs årets svenska mässa in och hålls nästa gång 8-12 september 2021.

Med anledning av Covid-19 pandemin och dess påverkan för allmänna sammankomster kommer Nordens största husvagn och husbils mässa, Elmia Husvagn Husbil inte att kunna genomföras i september 2020 i nuvarande format.

Beslutet att ställa in årets mässa Elmia Husvagn Husbil 2020 har fattats efter noga övervägande och i dialog med Husvagnsbranschens Riksförbund (HRF) samt Caravan Club of Sweden och diverse utställare och besökare. Nästa Elmia Husvagn Husbil kommer att genomföras 8-12 september 2021.

Läs mer här: https://www.husbilhusvagn.se/nyheter/elmia-husvagn-husbil-2020-stalls